Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte | Everlasting Youth & Life Without End

Imagini

Informații

Data: 29 Aprilie 2023, 21:00 Sâmbătă

Descriere

Spectacolul de teatru „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte” revine în Timișoara 2023 - Capitala Europeană a Culturii
Când: 25-26-27-28-29-30 iulie 2023, ora 21:00
Unde: Timișoara, Piața Libertății
Produs de Prin Banat în parteneriat cu Auăleu și prezentat în cadrul proiectului cultural Cămine în mișcare (Moving Fireplaces).
Bilete disponibile pe www.iabilet.ro.

„Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte” este un spectacol de teatru cu marionete gigantice, muzică live și o distribuție formată din peste 50 de actori și figuranți. Având ca inspirație povestea omonimă culeasă de Petre Ispirescu în anul 1862, spectacolul redă o poveste a supranaturalului folcloric românesc, despre filosofia mitologică, nemurire, fericire, viață și moarte. De la personajele mitologice specifice basmelor românești, până la aranjamentul publicului, spectacolul reușește să pună în valoare cunoscutul basm românesc cu toate subînțelesurile sale, dar și să aducă în prim-plan importanța interpretării lui în contemporaneitate.

Spectacolul „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte”, regizat de Ovidiu Mihăiță, este unul dintre momentele principale ale Programului Cultural Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. Între 26-30 iulie 2023, de marți până duminică, începând cu ora 21:00, Piața Libertății din Timișoara se va transforma într-o lume a fantasticului.
***
Produs de Asociația Prin Banat, în colaborare cu Auăleu, spectacolul „Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte” este prezentat în cadrul Cămine în mișcare - un proiect care face parte din Programul cultural național „Timișoara - Capitala Europeană a Culturii în 2023”, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara.
Parteneri: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.
******
„Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte” a avut premiera între 23 și 25 iulie 2021 și a fost o acțiune comună a proiectelor Cămine în mișcare x Centriphery, implementate de Asociația Prin Banat. Spectacolul a fost rezultatul colaborării artiștilor Ovidiu Mihăiță (Auăleu), Conny Zenk (Austria - Festival der Regionen/RAD Performance), Lia Pfeiffer (director artistic Asociația Prin Banat/ Atelierul de pufoșenii), Livia Coloji (Balamuc/Gruni) și Xiri Tara Noir (Danemarca - Dansehallerne), alături de actori timișoreni și din țară, muzicieni și voluntari din cadrul comunității locale.
În 2021, toate biletele la cele trei reprezentații ale spectacolului (având o capacitate totală de 600 de locuri) au fost epuizate înainte cu câteva zile de data premierei.

Despre Cămine în mișcare
Cămine în mișcare (Moving Fireplaces) este o platformă de explorare a fenomenului migrației ca o realitate din trecutul și prezentul Banatului și al Europei. Căminul este, prin excelență, un simbol al confortului, siguranței și căldurii unei case, iar documentarea poveștilor celor aflați pe drumuri, din diferite motive, reprezintă prezentul societății noastre și veritabile file de istorie pentru generațiile viitoare. Cămine în mișcare este implementat de Asociația Prin Banat și face parte din Programul cultural național „Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2023", finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de proiecte.
Mai multe detalii pe www.camineinmiscare.ro

Despre Centriphery
Centriphery este un proiect european, care oferă cetățenilor așa-numitei „periferii” o voce centrală în explorarea și transformarea narațiunilor și miturilor locale și îi încurajează să participe la recrearea identităților locale și a narațiunilor europene. Condus de Festival der Regionen (Austria) și co-finanțat prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, acest proiect european de anvergură s-a desfășurat între anii 2018-2022 și a reunit 8 parteneri: New Culture Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Danemarca), Espoo City Theatre (Finlanda), La Manufacture Collectif Contemporain (Franța), Rijeka 2020 - European Capital of Culture (Croația), Cultura Nova Festival (Țările de Jos), Walk & Talk (Insulele Azore, Portugalia) și Asociația Prin Banat (România).


Pe toată perioada desfășurării acestui eveniment se vor înregistra secvențe foto și video, situaţie care va conduce incidental şi la prelucrarea unor date personale reprezentând imagini foto/video, ale participanților la acest eveniment.
Prin participarea la „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, vă daţi acordul pentru toate materialele audio/foto/video/scrise ce urmează a fi folosite/transmise/afişate/publicate pe platforme media şi social – media (Facebook, Instagram etc), pe site-ul și pe pagina de Facebook a proiectului Cămine în Mișcare, cât şi de partenerii acestuia şi în cadrul altor evenimente/proiecte viitoare.

Artwork: Livia Coloji
Grafică: Simona Giura

[EN]
The theater show “Everlasting Youth & Life Without End” is coming back in Timișoara 2023 - European Capital of Culture.
When: 25-26-27-28-29-30 July 2023, h 21:00
Where: Timișoara, Liberty Square
Produced by Prin Banat in collaboration with Auăleu and presented within the cultural project Moving Fireplaces (Cămine în Mișcare)
Tickets available at www.iabilet.ro.

“Everlasting Youth & Life Without End” is a theater show with giant puppets and live music, a cast of over 50 actors and performers. Inspired by the eponymous story collected by Petre Ispirescu in 1862, the show tells a story of Romanian supernatural folklore, about mythological philosophy, immortality, happiness, life and death. From the mythological characters specific to Romanian fairy tales, to the arrangement of the audience, in a spiral, a form that has multiple spiritual meanings, the show promises to highlight the fairy tale with all its meanings, but also to bring to the fore the importance of its interpretation today.

The show “Everlasting Youth & Life Without End”, directed by Ovidiu Mihăiță, is one of the highlights of the cultural programme Timișoara 2023 - European Capital of Culture. Between 26-30 July 2023, from Tuesday to Sunday, starting 21:00 o’clock, the Liberty Square in Timișoara will turn into a fantasy world.
***
Produced by Prin Banat Association, in collaboration with Auăleu, the show “Everlasting Youth & Life Without End” is presented within Moving Fireplaces - a project that is part of the national cultural Programme „Timișoara - European Capital of Culture 2023”, funded by the Municipality of Timișoara through The Center for Projects.
Partners: Timișoara Municipality’s House of Culture, Timiș County Directorate for Culture
******
“Everlasting Youth & Life Without End” premiered between 23 and 25 July 2021 as a joint action between the projects Moving Fireplaces x Centriphery, implemented by Prin Banat Association. The show was the result of the collaboration of the artists Ovidiu Mihăiță (Auăleu), Conny Zenk (Austria – Festival der Regionen/RAD Performance), Lia Pfeiffer (artistic director of Prin Banat/ Atelierul de pufoșenii), Livia Coloji (Balamuc/Gruni) and Xiri Tara Noir (Danemarca - Dansehallerne), together with actors from Timișoara and Romania, musicians and volunteers within the local community.
In 2021, all the tickets for the three representations of the show (having a total capacity of 600 seats) were sold-out a few days before the premiere.

About Moving Fireplaces
Moving Fireplaces (Cămine în Mișcare) is a platform exploring migration phenomena as a past and present reality in Banat and in Europe. The fireplace is a symbol of comfort, safety and warmth linked to our home, and documenting the stories of people on-the move, for various reasons, represents the present of our society and real pages of history for the next generations. Moving Fireplaces is implemented by Prin Banat Association and is part of the national cultural Programme „Timișoara - European Capital of Culture 2023”, funded by the Municipality of Timișoara through The Centre for Projects.
More details on www.movingfireplaces.ro

About Centriphery
Because each periphery has its own center, Centriphery gives citizens a so-called “periphery”, a central voice in exploring and transforming local narratives and myths and encourages them to participate in recreating local identities and European narratives. Co-funded by the European Union’s Creative Europe Program and led by Festival der Regionen (Austria), Centriphery runs from 2018-2022 and brings together 8 European partners: New Culture Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Denmark), Espoo City Theater (Finland), La Manufacture Collectif Contemporain (France), Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Croatia), Cultura Nova Festival (Netherlands), Walk & Talk (Azores, Portugal) and Prin Banat Association (Romania).

Throughout the duration of this event, photo and video footage will be recorded, which will incidentally also lead to the processing of personal data representing photo/video images of the participants in this event.
By participating in "Everlasting Youth & Life Without End", you give your consent for all audio/photo/video/written material to be used/broadcast/posted/published on media and social media platforms (Facebook, Instagram etc.), on the website and Facebook page of the Moving Fireplaces project, as well as by its partners and in other future events/projects.

Artwork: Livia Coloji
Graphic: Simona Giura

Amplasarea pe hartă

Autentificare

Vă rugăm să introduceți emailul și parola Dvs:

Înregistrare Express

Introduceți adresa de email și parola:
Emailul Dvs este deja înregistrat pe Fest.ro. Doriți să unificați ambele conturi de utilizator?